Ca în fiecarean, în Municipiul Urziceni, Postul Crăciunului este încununat de oficierea TaineiSfântului Maslu în sobor de către cei șapte preoți ai urbei la fiecare din celepatru biserici.

Programul liturgic special s-a încheiat marți, 15decembrie 2015, cu oficierea slujbei la Catedrala din Urziceni. Enoriașii auparticipat în număr mare, cu multă bucurie în suflete și pe chipuri.

Lafiecare slujbă harul dumnezeiesc s-a pogorât în chip minunat peste capeteleplecate în semn de smerenie ale credincioșilor. Rugăciunile acestora îngemănatecu ale sfințiților părinți, s-au înălțat către cer. Iar lacrimile deznădejdiiau fost șterse de pe obraji prin mila nemărginită a Domnului. Și cu siguranță,fiecare suflet rănit, care poartă povara propriei răzvrătiri, va fi împresuratde lumină, de căldură, de mângâiere dumnezeiască… de speranță.

Cuvântul de învățătură a fost ținut depărintele Ovidiu Dincă de la Parohia Sf. Nicolae, care a vorbit celor prezențidespre libertate, amintind de viața virtuoasă a Sf. Ierarh Elefterie.

La final Părintele Bogdan-Ionuț Stancu,parohul Catedralei din Urziceni, a mulțumit tuturor pentru bucuria comuniunii șia îndemnat la statornicie și unitate față de Biserica noastră strămoșească.

Fie caNașterea Domnului să vă înalțe sufletele mai presus de fire, să simțiți lumina șicăldura dumnezeiască fără de care viața ar fi o dureroasă rătăcire!

Sărbătorifericite, cu multă sănătate și pace în suflete!